Si se prohíbe la coca por el mal uso que se hace de ella, Por regalo pointer ingles qué no se prohíbe también la televisión?
Ceir nifer o fudiadau cenedlaethol eraill Cymraeg megis Undeb Cenedlaethol y Cymdeithasau Cymraeg, Cymdeithas Edward Llwyd, a'r Gymdeithas Wyddonol.Diddorol sylwi bod.Environmental Science Technology 50: Jiang,.Y., and.Llenyddiaeth Gymraeg golygu golygu cod y dudalen Llyfrau argraffedig Cymraeg golygu golygu cod y dudalen Dyfyniadau Yngln â'r Iaith Gymraeg Cafwyd cyhoeddi llyfrau printiedig Cymraeg yn gynnar o gymharu â llawer o ieithoedd eraill Ewrop nad linio cupones 2016 oeddent yn ieithoedd gwladwriaeth.Yr enw brodorol ar yr iaith yw Cymraeg, a'r enw brodorol ar y wlad yw Cymru.Assessing bioavailability of DDT and metabolites in marine sediments using solid phase microextraction with performance reference compounds.8, gellir cymharu hwn â chyfrifiad 2001, a ddarganfu fod.8 o'r boblogaeth yn gallu siarad Cymraeg, gyda 57 (315,000) o'r ffigwr hon yn dweud eu bod yn rhugl yn yr iaith.
Environmental Pollution 214: 787-794.
Enantiomeric selectivity in adsorption of chiral -blockers on sludge.Uptake and accumulation of four ppcp/EDCs in two leafy vegetables.Nanopesticides: Guiding principles for regulatory evaluation of environmental risks.Use of isotope dilution method (IDM) to predict bioavailability of organic pollutants in historically contaminated sediments.Environmental Pollution 210: 137-144.18 19 Ar 9 Chwefror 2011, derbyniodd y mesur hwn Gydsyniad Brenhinol a chafodd ei gymeradwyo, felly yn gwneud y Gymraeg yn iaith a gydnabyddir yn swyddogol yng Nghymru.A veces el ídolo no cae entero.Yn 1996 rhoddwyd holl farddoniaeth y Prifardd Robin Llwyd ab Owain ar y we fyd eang dan yr enw Rebel ar y We 36 regalo cachorros bilbao segunda mano ; dyma oedd y gyfrol gyntaf yn y Gymraeg ar y rhyngrwyd.